Природна педагогика

Природното образование се фокусира върху развитието на екологичната интуитивност на деца и възрастни. Но ученето невинаги трябва да се случва в класната стая. То трябва да бъде преди всичко вълнуващо и забавно за децата.

Един от начините да предизвикаме интереса им към Природата е да им помогнем да разберат, кои са общите характеристики на животните и растенията с хората. Разбирането на сложността на нашата екосистема и на участието им в нея води до идентифициране и изключва нагласата за нея като ресурс или нещо, което съществува паралелно с тях.

Сетивното възприятие, играта, художествено-творческите дейности, изследователските открития, предаването на знания и медитативните срещи с Природата са аспекти на тематично изградените от мен събития, в които околния свят се преживява чрез собствения опит.